Menu

Kategoria: Leki nasenne

Kwetiapina

Znana jest przede wszystkim z takich leków, jak Seroquel, Loquen, Petrel, Kventiax, Ketipinor, Symquel, Ketilept oraz Nantarid. Jest to atypowy

Zolpidem

Jest to związek chemiczny, który działa krótko jako lek nasenny. Należy on do grupy imidazopirydyn. Jest on stosowany w doraźnym

Zaleplon

Jest to związek chemiczny z rodziny niebenzodiazepinowych grupy pirazolopirymidyn. Stosowany jest jako lek nasenny. Wywiera działanie poprzez receptory GABA. Jest

Midazolam

Jest to lek z rodziny benzodiazepin. Ma na działanie średniokrótkie i ma szybki początek działania. Przy podaniu doustnym lek działa

Klometiazol

Jest to lek nasenny i uspokajający. Najczęściej działa krótko. Jest on pochodną witaminy B1. Ma też działanie spazmolityczne. Charakteryzuje się

Diazepam

Był to związek chemiczny, lek psychotropowy należący do grupy pochodnych benzo-1,4-diazepiny. Po raz pierwszy został on zsyntetyzowany w 1959 roku

Leki nasenne

Są one stosowane przede wszystkim w przypadku bezsenności. Jednocześnie nie wolno ich praktycznie stosować na własną rękę, ponieważ mogą być