Menu

Tujon

Jest to związek terpenowy. Występuje przede wszystkim w olejku eterycznym piołunu, bylicy pospolitej, wrotyczu pospolitym, szałwii lekarskiej, tui czy w

Harmina

Jest to związek chemiczny, beta-karbolinowy alkaloid, silny i odwracalny inhibitor monoaminooksydazy MAO-A, a także słaby stymulant. Przede wszystkim jego działanie

Masłok

Jest to swoisty wyciąg z ziół, który ma właściwości odurzające. Znany był już w siedemnastym i osiemnastym wieku. Pity był

Psychodeliki

Jest to swoista grupa substancji należących do psychoaktywnych. Wywołują one zmiany w percepcji, świadomości, sposobie myślenia, a nawet odczuwania emocji.

Klozapina

Lek ten dostępny jest jako Clozaril, Leponex, FAzaclo Froidir, a w Polsce jako Klozapol. Był to pierwszy opracowany atypowy lek

Risperidon

Jest to lek, który blokuje receptory dopaminowe i serotoninowe. Nie ma on działania cholinolityczneego. Wykazuje z kolei działanie przeciw wytwórcze,

Amisulpryd

Jest to dosyć atypowy neuroleptyk, stosowany najczęściej do leczenia schizofrenii. Wchłaniany jest on z przewodu pokarmowego w dwóch fazach. Stosowany

Sulpiryd

Jest to nazwa międzynarodowa. Należy on do atypowych leków neuroleptycznych. Ma dodatkowe działanie przeciwdepresyjne, a także działa wybiórczo poprzez blokowanie

Olanzapina

Jest to lek przeciwpsychotyczny. Stosuje się go przede wszystkim przy leczeniu ostrym i podtrzymującym schizofrenii bądź innych psychoz, gdzie pojawiają

Haloperidol

Jest to pochodna butyrofenonu. Jest on stosowany jako lek neuroleptyczny. Został on otrzymany po raz pierwszy w 1958 roku przez