Menu

Psychodeliki

Są to po prostu substancje psychoaktywne, cała ich grupa, które obejmują też dysocjanty i delirianty. Wywołują one zmiany w percepcji,

Substancje psychoaktywne

Inaczej określa się je jako substancje psychotropowe. Są to substancje iście chemiczne, które bezpośrednio oddziałują na centralny układ nerwowy, przez